Hem ***** Böcker ***** Kurser ***** Privatsessioner ***** Om Anna ***** Q'eroindianerna ***** Traditionen ***** Foto & video ***** Kontakt
         

Böcker

Inkamästarnas arv kom ut på Damm Förlag 2007, och sedan även i pocket på ICA-förlaget samt spelades in som talbok av Bibliotekstjänst. Den inbundna upplagan är slut på förlaget, men det brukar gå att få tag i den i pocketutgåva, på t ex adlibris.se. Boken såldes även till Danmark, där den i dansk översättning heter Inkamestrenes arv. Den blev en bästsäljare i bokklubben Livsenergi, vilket kändes enormt roligt!

Arbete pågår nu sedan en tid tillbaka med en uppföljare, som fokuserar på varje individs personliga utveckling, hur denna kan se ut och hur den kan stärkas och främjas. Vi har alla med oss ett visst mått av tungt bagage, som kan hålla oss tillbaka och sätta hinder i vägen för oss - i våra dagliga liv, våra relationer, vår självbild och känsla av egenvärde, vårt flöde i livet och vårt allmänna välbefinnande. Inkatraditionens verktyg, och syn på den personliga utvecklingen, kan vara till ovärderlig hjälp i att lösa upp det bagaget och låta våra autentiska, kraftfulla och lyckligare jag börja framträda och blomstra. Boken är inte ännu insåld till något förlag, men jag hoppas naturligtvis att intresse ska finnas, och manuset kommer att bli klart inom kort!

Inkamästarnas arv

"Inkamästarnas arv - en underbar och fascinerande bok om den urgamla kunskapen att all materia är energi. Lättläst och mycket välskrivet om hur vi kan lära oss påverka den energin med våra tankar. Oerhört spännande!"

- Kay Pollak

Den här boken, och den kunskapstradition den förmedlar, är lite av ett hjärtebarn för mig. Under många, många år har jag haft känslan att jag en dag skulle skriva en bok, men när jag försökte fundera närmare runt det slogs jag alltid av att jag inte visste vad den skulle handla om. Det fanns redan så många bra böcker skrivna runt de ämnen och kunskaper som intresserade mig, att ett eget bidrag kändes helt överflödigt. Så jag släppte gradvis den impulsen och fortsatte att njuta av alla andra författares utmärkta alster.

Ända sedan jag var barn har jag känt en enormt stark dragning till Peru och inkakulturen, så när jag fick tillfälle för några år sedan att stifta bekantskap med den kunskapstradition och de verktyg som genom århundraden hade förvaltats och bevarats av q’eroindianerna, inkas ättlingar i direkt nedstigande led, kändes det naturligtvis väldigt tilltalande. Och jag blev inte besviken. Det är svårt att i korta ordalag här beskriva vilken enorm skillnad den andinska traditionen har gjort i mitt liv, och hur starkt jag har kommit att värna om dess bevarande och bevarandet av q’eros kultur och livsstil. Jag tackade genast ja då jag blev inbjuden till att vara med och starta samt sitta i styrelsen för en svensk ideell förening som skulle arbeta med att bevara dessa kunskaper och göra dem tillgängliga för en bredare allmänhet, och mitt engagemang genom åren har bara ökat i takt med att jag har fått uppleva vad dessa kunskaper har kunnat göra för mig och sett med egna ögon vad de har gjort för andra vars liv de har berört. Mitt eget liv har genomgått stora och odelat positiva transformationer, och jag har haft den stora glädjen att få bevittna transformationer hos andra som jag knappt skulle ha trott på om jag inte hade sett dem med egna ögon.

Ett av önskemålen från q’eros är att vi ska dela med oss, med generositet och glädje, av det vi har fått lära oss från dem. Det här är ingen ”hemlig tradition” som kräver olika grader av initiering för att föra kunskaperna och upplevelserna vidare – tvärtom. Inom den svenska föreningen, och liknande föreningar på många andra platser i världen, gör vi detta genom att erbjuda föredrag, workshops och initieringsresor till Peru. Alla har dock inte möjlighet, ekonomiskt och tidsmässigt, att ta del av kunskapen på det viset. Det fanns ett fåtal böcker skrivna i ämnet, men endast en av dem – Inkans återkomst av Elizabeth Jenkins – beskrev den renodlade traditionen och fanns i svensk översättning. Den är dock slut på förlaget, och inte heller den kunde tjäna som ett alternativ till workshops. Vi kände att det skulle behövas en handbok som beskrev och förklarade historiken, kosmologin, de grundläggande begreppen och de verktyg för energiarbete som traditionen omfattar, på samma sätt som undervisningen bedrivs under en workshop eller en initieringsresa. Och då slog det mig plötsligt – där hade vi boken jag alltid hade vetat att jag skulle skriva! Jag talade med min egen lärare i Peru, antropologen Juan Nuñez del Prado, och hans respons var odelat positiv. Resultatet är Inkamästarnas arv.

Q’eroindianerna är inte schamaner utan snarare mystiker, även om det finns ett släktskap med schamanska läror. De arbetar med direkt kontakt med och upplevelse av energiplanet och det gudomliga, snarare än kontakt och upplevelse genom ceremoni och rituella redskap. Det finns ceremonier och rituella redskap, men de är jämförelsevis väldigt få, och q’eros poängterar att dessa enbart är hjälpmedel för den egna fokuseringen och intentionen och inte i sig själva besitter någon egen kraft. För merparten av deras energiarbete används inga redskap alls, endast den egna förmågan till fokusering och tydlig intention. Det finns heller inga ”regler” runt särskilda kläder, sittställningar, kosthållning, avskildhet eller annat, utan verktygen kan användas av vem som helst, var som helst och när som helst – på bussen, i kassakön i snabbköpet, medan man lagar middag. Den är odelat praktisk, utan dogmer och doktriner, och präglas av glädje, tillförsikt, lekfullhet och uppmuntran till egen utforskning.

Verktygens användningsområden begränsas enbart av den egna fantasin, och omfattar bl a stressreduktion, ökad kraft och kreativitet, healing, balansering av det egna och andras energifält, harmoniska relationer, ett naturligt fritt flöde av utväxling med naturen och alla levande varelser, ökad förmåga till varseblivning och intuition, utrensning av blockeringar och gamla trauman, hjälpmedel för att i större utsträckning påverka och skapa sina egna livsomständigheter och mycket mer. Verktygen lämpar sig också utmärkt för användning inom ramarna för andra andliga traditioner, om man så önskar, eftersom den andinska traditionen är så odogmatisk. Inkakulturens rötter kan spåras så långt bakåt i tiden som 16 000 år, men dess kunskaper är kanske mer aktuella och användbara i dagens moderna samhälle än någonsin tidigare och det finns tydliga kopplingar till de rön och teorier som jungiansk psykologi, kvantfysik och strängteori erbjuder idag.

För mig har den andinska traditionen och dess verktyg varit ett ovärderligt hjälpmedel i min psykologiska och andliga utveckling samt i mitt dagliga liv. Kanske kan den utgöra samma gåva för dig eller någon av dina nära och kära? Det är min förhoppning och önskan – att få ge denna gåva vidare!

 

*
Inkamästarnas arv, omslag

 

Citat som förgyller min väg

Books are a uniquely portable magic.

- Stephen King, On Writing

The love of learning, the sequestered nooks, and all the sweet serenity of books

- Henry Wadsworth Longfellow

“One must always be careful of books," said Tessa, "and what is inside them, for words have the power to change us.”

- Cassandra Clare, Clockwork Angel

A mind needs books as a sword needs a whetstone, if it is to keep its edge.

- George R.R. Martin, A Game of Thrones