Hem ***** Böcker ***** Kurser ***** Privatsessioner ***** Om Anna ***** Q'eroindianerna ***** Traditionen ***** Foto & video ***** Kontakt
         

Privatsessioner

Eftersom jag huvudsakligen fokuserar på att undervisa och skriva tar jag bara emot klienter i begränsad utsträckning och i mån av tid. Dock kan jag i viss mån erbjuda privata healingsessioner och privat coaching/privat utbildning. Jag erbjuder även distansstöd. Jag tillämpar givetvis fullständig konfidentialtet.

Privata healingsessioner

Inkatraditionens enkla men kraftfulla verktyg rensar, stärker och balanserar din energikropp, vilket i sin tur kan ha en gynnsam effekt på hälsan och välbefinnandet på såväl det fysiska som det känslomässiga planet. Du får hjälp med att återställa energikroppens naturliga flöde, kraft och balans, och får också lära dig en eller flera enkla tekniker att ta med dig hem för fortsatt eller framtida egenvård, anpassade efter just din situation. Inkaverktygen är fullt kompatibla med andra terapiformer och traditioner, och kan tillämpas på alla former av ohälsa eller annan brist på välbefinnande.

Jag tror starkt på konceptet "hjälp till självhjälp", så fokusen ligger på att stödja dig i de mera akuta behoven samtidigt som du får lära dig tekniker för att sedan själv kunna upprätthålla och ytterligare förstärka en energimässig harmoni, balans och kraft. Fortsatt distansstöd ingår under perioden efter en session.

En session varar i 60-75 minuter.
Max 3 sessioner per person.
Pris per session 800 kr, inkl moms.
Rabatter: Om du också ska gå en av mina kurser inom en vecka från konsultationstillfället betalar du 650 kr inkl moms.
Plats: privat bostad, Stockholmsområdet (OBS katt finns).
Datum och tider: onsdagar och fredagar, eftermiddagstider.
Frågor/tidsbokning: anna@inkamastarnasarv.se.

OBS: Om du skulle anlända tidigt, v.g. ring inte på dörren förrän det är dags för din session eftersom det då kan hända att du stör en session innan din egen. Det finns en bänk direkt utanför, skyddad från ev. regn, där du är välkommen att sitta och vänta tills det är dags. Stort tack för visad hänsyn!

Privat coaching/privat utbildning

För dig som vill ha hjälp med din personliga och/eller andliga utveckling under mera privata och individuellt skräddarsydda omständigheter.

Inom området personlig utveckling kan det röra sig om sådana saker som självkänsla och egenvärde, rädslor av alla de slag, gamla trauman och gammalt känslomässigt "bagage", beteendemönster man vill förändra, omedvetna drivkrafter i det som Carl Gustav Jung kallade "skuggan", begränsande relationsmönster, ökad förståelse för sig själv och andra människor, tillit och hopp, ökad kraft och energi i vardagen, stresshantering, inre styrka, sorgbearbetning osv osv.

För den som arbetar med sin andliga utveckling kan det röra sig om stöd och vägledning, fler verktyg och ytterligare kunskaper för att komma vidare, hjälp med att balansera den andliga och den mera fysiska aspekten av det dagliga livet, hjälp med att komma i kontakt med den egna inre gnistan av gudomlighet och kraft, ökad perception och varseblivning, inre "upptäcktsfärder", harmoniska förhållningssätt gentemot den andliga dimensionen och naturen, och mycket mer.

Eftersom utveckling handlar om processer och att faktiskt lägga ner en del tid och uppmärksamhet på dessa processer erbjuds coachingen i 10-timmarspaket, 5 tillfällen á 2 timmar per tillfälle, i en takt som vi bestämmer tillsammans för att passa just dig. Om du enbart har någon enstaka fråga som du vill arbeta med går det dock bra att boka 1-3 enskilda tillfällen.

Enstaka tillfällen: 60-75 minuter, 800 kr inkl moms.
Paket 10 timmar, uppdelat på 5 olika tillfällen.
Pris per 10-timmarspaket 6000 kr, inkl moms.
Rabatter: Om du också ska gå en av mina kurser inom en vecka från konsultationstillfället betalar du 650 kr inkl moms.
Plats: privat bostad, Stockholmsområdet (OBS katt finns).
Datum & tider 10-timmarspaket: läggs upp gemensamt för att passa de individuella behoven.
Datum & tider enstaka konsultationer: onsdagar och fredagar, eftermiddagstider.
Frågor/tidsbokning: anna@inkamastarnasarv.se.

OBS: Om du skulle anlända tidigt, v.g. ring inte på dörren förrän det är dags för din session eftersom det då kan hända att du stör en session innan din egen. Det finns en bänk direkt utanför, skyddad från ev. regn, där du är välkommen att sitta och vänta tills det är dags. Stort tack för visad hänsyn!

Distansstöd

Ungefär en gång i veckan sätter jag mig och sänder lätt energi (sami) till personer och/eller platser som kan behöva healing, kraft och stöd, samt rensar bort tung energi (hoocha). Ibland har jag också kollegor som deltar. Det sker på distans och kostar ingenting. Om du vill att jag ska ta med dig, en närstående eller en plats på min lista för veckan är du varmt välkommen att höra av dig.

Ange i ett mail till anna@inkamastarnasarv.se att det gäller distansstöd. Du behöver enbart berätta ditt eller din närståendes namn, var du eller din närstående befinner dig samt väldigt kort vad problemet är som du vill ha hjälp med, alternativt berätta kort om den plats som saken gäller samt var den ligger (om inte det är allmänt känt).


 

*
Med don David i Urcos

 

Citat som förgyller min väg

Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing myself.

- Rumi

The only man who never makes mistakes is the man who never does anything.

- Theodore Roosevelt

Argue for your limitations and sure enough, they're yours.

- Richard Bach, Illusions: The Adventures of a Reluctant Messiah

You cannot control what happens to you, but you can control your attitude
toward what happens to you, and in that, you will be mastering change rather
than allowing it to master you.

- Brian Tracy

It's not what you say out of your mouth that determines your life,it's what you whisper to yourself that has the most power!

- Robert T. Kiyosaki

Recognizing power in another does not diminish your own.

- Joss Whedon

Wisely and slow; they stumble that run fast.

- William Shakespeare, Romeo and Juliet