Hem ***** Böcker ***** Kurser ***** Privatsessioner ***** Om Anna ***** Q'eroindianerna ***** Traditionen ***** Foto & video ***** Kontakt
         

Inkatraditionen (eller Kausay puriy, "den levande energins kunskapsväg")

Kunskapstraditionen från Q'eros präglas av sin öppenhet, lekfullhet och enkelhet. Den är odogmatisk och hyser stor respekt för alla traditioner och kulturer. Den aspekt eller det stadium av traditionen som vi studerar och undervisar i beskrivs som den andinska traditionens fjärde nivå. Kännetetecknet för fjärde nivån är att kunna transcendera och se bortom olika traditioners och kulturers ramar och symboler, till den energimässiga verklighet som de alla har gemensamt och skildrar och beskriver på olika sätt.

Fjärde nivån präglas även av att lära sig transcendera och transformera rädslor och dualistiska tankar om godhet och ondska. Inom fjärde nivån finns inte gott och ont, bra och dåligt inom beskrivningarna av energiplanet - där finns bara tungt eller lätt, termer som beskriver energi som antingen är fritt flödande och obehindrad (lätt) eller stagnerad och stillastående (tung). Men en resväska som är tung är inte ond, och den är ingenting att bli rädd för. Man konstaterar bara om den är för tung för att lyfta eller inte, och om den är det finns det åtgärder man kan vidta för att lösa det problemet. Och samma resväska kan vara tung för en person och lätt för en annan person, beroende på hur starka armmuskler vederbörande har. Exakt samma inställning och förklaringsgrund har man inom traditionens fjärde nivå vad gäller tung energi, och det finns mängder av verktyg för att återigen sätta tung, stillastående energi i rörelse och transformera den till lätt energi.

Inkatraditionens världsbild beskriver Kausay pacha, världen av levande energi, och menar på att precis allting i skapelsen består av just levande energi. När den energin får flöda fritt, obehindrad av rädslobaserade tankar och beteenden, är den lätt. När vi antingen håller fast vid saker eller försöker hålla saker och ting ifrån oss orsakar vi stopp i det fria och naturliga flödet, och energin stannar upp och blir tung för oss.

Det finns en enda lag eller regel - ayni, eller helig ömsesidighet. Ayni strävar efter att hålla flödet fritt, givande ska följas av tagande och tagande ska följas av givande, och man bör hela tiden sträva efter att skapa s.k. win-win situationer, dvs situationer som gynnar alla. När vi bryter mot ayni skapar det stopp i det naturliga flödet och då skapar vi också tung energi. Enligt traditionen är det enbart vi människor som skapar tung energi, just på grund av våra rädslobaserade tankar och beteenden som också leder oss till att bryta mot lagen om ayni.

Traditionens verktyg går ut på att främja den ayni-baserade, naturliga och fria utväxlingen av energi mellan människor, gentemot naturen, elementen, planeten och alla levande väsen oavsett om de har fysisk form eller inte. De hjälper oss också att transformera den tunga energi som redan har uppstått och att fylla på med ny, lätt energi. Tillämpningsområdena för dessa verktyg begränsas i princip enbart av fantasin och omfattar sådana saker som healing, stressreduktion, förbättrade relationer, ökad kreativitet, perception och intuition, balansering av det egna och andras energifält, ökad kraft och vitalitet, utrensning av blockeringar och gamla trauman, hjälpmedel för att i större utsträckning skapa och påverka de egna livsomständigheterna och mycket mer.

Verktygen och fjärde nivåns förhållningssätt främjar också den egna personliga och andliga utvecklingen mot den femte, sjätte och sjunde nivån - förmågor, egenskaper och synsätt som vi inte har sett sedan Jesu tid. Vi lever sedan 2012 i den "nya tiden"; Taripaypacha, eller tiden då vi möter oss själva igen, och enligt traditionen har det nu blivit möjligt för oss människor att bli ofelbara healers (femte nivån) och att avge synligt ljus, att bli bokstavligen upplysta (sjätte nivån).

Drivkraften och "styrdonet" bakom alla dessa verktyg och tekniker är den egna intentionen och mentala fokusen. Grundprincipen är att energi följer tanke. Ju skickligare vi blir på att definiera och fokusera vår intention, desto kraftfullare blir verktygen. Det som då sker kallas att driva kausay, att driva och styra den levande energin. Inom vår moderna kultur kan vi hitta en referensram för det i George Lucas Stjärnornas krig-filmer - jediriddarna var mästare på att "använda kraften", dvs att driva kausay. Den förklaring som jedimästaren Yoda ger Luke Skywalker under hans jediutbildning i "Rymdimperiet slår tillbaka" hade lika gärna kunnat vara en instruktionsvideo för inkatraditionen!

 

*
Med Q'eros i Saqsayhuaman

 

Citat som förgyller min väg

If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration.

- Nikola Tesla

We live as ripples of energy in the vast ocean of energy.

- Deepak Chopra, The Way of the Wizard

Amazement + Gratitude + Openness + Appreciation = an irresistible field of energy.

- Frederick Dodson, Parallel Universes of Self

There is not one blade of grass, there is no color in this world that is not intended to make us rejoice.

- John Calvin